Dòng sông là cội nguồn tạo ra một thành phố!

Hình như cơ hội vẫn còn nguyên, nhưng là ở chỗ khác! Trực giác mách bảo tôi rằng, sông Hồng đâu phải chỉ có đoạn chảy qua trung tâm Hà Nội?

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.