Ba Vì – Hồ Tây và hơn thế nữa, là trục long mạch thần điện, nơi người ta tựa vào

Có lẽ, nhiều người sẽ cảm thấy mông lung, hoài nghi hoặc phản bác trước nhận định này. Nhưng đó là một ý tưởng trong tâm tưởng, có những cơ sở chắc chắn

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.